Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE for Thomas Weber Carlsen

Født 19. maj 1957 i Esbjerg.

1986: Bifag i kunsthistorie (cand.art.) fra Århus Universitet.

1986-94: Arkitektskolen i Aarhus. 2 års grunduddannelse. Specialafdeling: ID (Industrielt Design). 1
års afstikker til afdeling H, bygningskunst. 1 semester ved Politechnico di Milano, afdeling for Industrielt Design under ERASMUS udvekslings-programmet. Afgangsprojekt fra afdeling ID: ”Optimering af minerydning i Cambodia” – af censor betegnet som ”et akademisk kaos-pilot projekt” – herunder research i Cambodia i januar/februar 1994 i samarbejde med Dansk Teknologisk Institut og Farum Kaserne (HIAS, Hærens Ingeniør -og ABC-skole). Kontakt til diverse minerydnings-organisationer. Videodokumentation af minerydning.

1993-98: Associeret med Dansk Teknologisk Institut vedr. humanitær minerydning. Opbygning af min
egen organisation “Danish Demining & Development Associates/3D”.

1994-95: Deltagelse i feasibility-studier vedr. udvikling af avancerede systemer til sporing af anti-personel landminer i samarbejde med CAT/Center for Avanceret Teknologi Risø, Dansk Teknologisk Institut, Udenrigsministeriet, HIAS, Nea-Lindberg A/S.

Forår 1995: 3 måneders opfølgning på minerydningsaktiviteter mm. i Cambodia. Uddybning af kendskab til landet og diverse organisationer: Caritas Cambodia, CMAC (Cambodian Mine Action Centre), The Halo Trust, Mines Advisory Group, Norsk Folkehjælp, COFRAS m.fl.

Efterår 1995-forår 1997: 
Gennemførelse af projektet « Low-Tech Mine Demolition in Cambodia » finansieret af Danida gennem Den Kgl. Danske Ambassade i Bangkok. Med Caritas Cambodia som lokal administrator og i samarbejde med CMAC, Halo Trust, Mines Advisory Group. Design, produktudvikling og testning af «MineBuster » – et lavteknologisk minerydningsapparat.
Juli 1996: Deltagelse i den Internationale Minerydnings Teknologi Konference i København med prototype af MineBuster.
Marts 1997: Invitation fra UNOCHA (de Forenede Nationers Kontor for den Humanitære Assistance til Afghanistan), til at studere minerydning med hunde i Afghanistan i omegnen af Kandahar med henblik på mulighederne for at etablere et afghansk MineBuster projekt.

Sommer 1997: Afbrydelse af « Low-Tech Mine Demolition in Cambodia » projektet på grund af uroligheder
(borgerkrig). Afrejse fra Cambodia.

1998: Undervisning af flygtninge i Danmark med Dansk Flygtningehjælp.

Fra 1998: Kortere og længere ophold i Cambodia. Observatør ved parlamentsvalget i juli 1998.

1998/99: Research i Cambodia vedr. fattigdoms relateret udbytning af naturlige ressourcer, specielt ynglende vadefugle i Prek Toal natur reservatet. Undersøgelser af illegal skovhugst og relaterede problemer. Samarbejde med ministerierne for Miljø og Turisme og udarbejdelse af forslag vedr. udvikling af øko-turisme som en metode til naturbeskyttelse og bæredygtig udvikling af natur-ressourcer og bevarelse af traditionel kultur i stammeområderne i Cambodia. Kontakt til adskillige cambodianske organisationer (NGO’er), blandt andre CARE Cambodia, Cambodian Medical Services and Support Organization, Ratanakiri. Fotoopgaver og artikler for bl.a. « Explore Cambodia – The Official Guide to Cambodia by the Ministry of Tourism Cambodia ».

1999/00: Undersøgelser af repatriering, genopbygning og udvikling i tidligere Khmer Rouge kontrollerede områder i samarbejde med CARE Cambodia.
Foredragsrække om Cambodia for LOF (Liberalt Oplysningsforbund) i Århus.

2000/01: Samarbejde med OVE (Organisationen for Vedvarende Energi), Århus. Forundersøgelser til projekt vedr. storbyslum (“urban squatters”) i Phnom Penh og Sihanoukville. Kontakt til lokale organisationer: Urban Poor Development Fund, Urban Ressource Centre, Urban Sector Group, Solidarity for the Urban Poor Federation), Community Sanitation And Recycling Organisation, samt United Nations Cooperation for Homeless Settlements og Phnom Penh’s bystyre (City Council).
Kontakt til HK’s Internationale Udvalg, Århus. Første undersøgelser af projektmuligheder og lokale samarbejdspartnere (CLO/Cambodian Labour Organisation, KHEMARA, CCAWDU).

2001/02: Samarbejde med DIB (Dansk International Bosætningsservice), Århus. Produktionsbevilling
til filmprojekt i Cambodia fra Det Danske Film Institut/Dfi/Videoværkstedet i Haderslev og Århus Filmværksted. 6 måneders optagelse af filmen “Åndernes vrede” i Ratanakiri provinsen i det nord-østlige Cambodia i samarbejde med lokale organisationer: CARE Cambodia, Cambodian Medical Services and Support Organization, The Non Timber Forest Products Project, samt det lokale stammenetværk DRIVE (Developing Remote Indigenous Villages Education). Filmen omhandler Tampuan-folket og dets forsøg på at tilpasse sig globaliseringen. Sponsorer: CKU/DCCD, Dansk Metal, Danske Filminstruktører.

2002/03: Research og optagelser til “Voices of Khmer Rouge – et video hukommelses- dokument” i Cambodia i samarbejde med videokunstneren Jan Krogsgård. Produktionsbevilling: DDV/Videoværkstedet i Haderslev, Århus Filmværksted samt Danmarks Radio, Århus. Sponsor: Dansk Metal.
September 2003: arrangementer i forbindelse med Images of Asia festivalen i Århus. Vært for Chiv Try, cambodiansk gymnasielærer og foredrag på danske folkeskoler med denne. Samarbejde med O3V (Oplysningscenter om den 3. Verden).
8. september 2003: “Åndernes vrede” vises i biografen Øst for Paradis, Århus i forbindelse med Images of Asia festivalen.
Oktober 2003: workshop aktiviteter for “Operation Dagsværk” på diverse danske gymnasier. Oplæg om Voices of Khmer Rouge.

2003/04: Forarbejde og undersøgelser til forprojekt og projekt med HK Århus´ Internationale Udvalg vedr. træning og organisering af kvindelige tekstilarbejdere i Cambodia.
Februar-marts 2004: rejseledervirksomhed og første grupperejse til Cambodia i samarbejde med cambodiansk (Great Angkor Tours) og dansk rejsearrangør (Viktors Farmor).
Forår 2004: redigering, oversættelser og tekstning af “Voices of Khmer Rouge” i Phnom Penh i samarbejde med den lokale medieorganisation Fit Media. Kontakt til DC-Cam (Documentation Center of Cambodia). Samarbejde med NAT Filmfestivalen/cph:dox ved Kim Foss, København. Støttet af Århus Filmværksted og DDV/Videoværkstedet i Haderslev. Sponsorer: CKU/DCCD, Dansk Metal, FAF, Politiken-fonden, Danske Filminstruktører.

2005: Februar: andet hold turister fra Viktors Farmor. Forår 2005: samarbejde indledes med den cambodianske NGO/medieorganisation FIT Cambodia. April: jeg indtræder som Chief Technical Advisor for FIT Cambodia med ansvar for fundraising og supervision af audio-visuelle produktioner samt tilrettelæggelse af fremtidig udviklingsstrategi. Juni: Bevilling fra CKU/ DCCD til færdigproduktion af Voices of Khmer Rouge i Phnom Penh. 22. juni: stiftelse af den humanitære forening/NGO Dansk-Cambodiansk Udviklingsgruppe/DCU med mig som formand. 22-24 juli: 16 minutters trailer til Voices of Khmer Rouge vises på Lucania Film Festival, Italien, War Video Section.

Anden relevant arbejdserfaring: 
1998: Ansat på Folkecenteret for Vedvarende Energi i Thy. Ansvarlig for implementering af nye projekter i udviklingslande. Projekterfaring i Rumænien og Uganda. Jeg stod for transport af komponenter til samt implementering af projektet ”Home Power i Rumænien” i maj 1998 på en mindre gård i Transylvanien i det centrale Rumænien. Her opsatte vi en 3 kW vindmølle i kombination med et solcelleanlæg på en gård som indtil da ikke havde haft elforsyning overhovedet og som stort set var selvforsynende med alt. Der var tale om et driftssikkert forsyningsanlæg som skulle tilsluttes et lavenergi TV, en radio og højeffektive små lysstofrør. Anlægget forsyner gården samt omkringliggende gårde med strøm svarende til et elforbrug på 300-500 Wh om dagen pr. husholdning og kører fortsat upåklageligt.